Ahmetler selo, borba ljudi

Borba zemljoradnika u Ahmetler selu.

Ovog jutra 12. marta, Feministički karavan je na svom putu za Antaliju, ali pre dolaskaserra-akcan___F9B6218 u grad, zaustavljanje je isplanirano u selu Ahmetler. Kada su busevi krenuli putem koji vodi za Ahmetler, više nas je promenilo mesta kako ne bi bile previše uplašene visoke litice sa strane! Ali priroda u okolini je veličanstvena. Svake godine, oko 5000 turista dođe ovde u kanjone, da uživaju u vodopadima, itd.

Dolazak u Ahmetler je pobeda: veliki broj stanovnika je tu da nas ugosti, žene su pripremile « qutabs », vrsta povrća umotanih u palačinke napravljene na kamenoj peći. Takođe smo srećne da jedemo dok nam žene iz sela objašnjavaju svoju borbu.

sine-boran-art_DSC_0209

Šta se dogodilo u ovom malom selu je priča neverovatnog otpora od naroda iz sela, sa ženama ispred borbe branjenja svoje teritorije. Jednom je došla kompanija iz Antalije sa namerom da napravi hidroelektričnu branu. Dogovori su napravljeni sa vlastima ali ljudi iz sela nisu ni znali za to! Narod iz Ahmetlera je pružao otpor i poslali su nazad radnike kompanije.

Ali šta se dogodilo jeste da je kompanija došla nazad noću, donevši mašine iza leđa stanovnika. Ljudi su se naljutili i pokušali da spreče kompaniju da donese još mašina. To je priča opsade, zato što su stanovnici sela rešili da sagrade malu kolibu da bi zadržali mesto i štitili teritoriju. Napadani su gasnim dimom od strane obezbeđenja kompanije, ubrzo uz pomoć policije i vojske. Jedne noći, vojnici su pucali u vazduh kako bi uplašili ljude i naterali ih da odu. Muškarci su želeli da odu, rekli su da im je dosta, ali žene su rekle da moraju da ostanu. Žene su rekle muškarcima: «Ako želite možete da idete ali mi ćemo zadržati mesto». Čak i kad je bilo hladno, čak i kad je padala kiša, sa vojnicima koji su dolazili i govorili «Zašto jednostavno ne idete kući?», žene su ostajale i pružale otpor. «Privatno obezbeđenje je pokušalo da nas pokori, pucali su ka našem šatoru, radili su dosta stvari da bi nas naterali da napustimo naš otpor. Videle smo da mašine seku drveće u okolini, dosta drveća je posečeno.», rekla je jedna žena koju smo upoznale u Ahmetleru. Žene su takođe koristile akcije u kojima sede kao protest i otpor.

I ljudi iz Ahmetlera su se uspešno suprostavili. Mesecima su sine-boran-art_DSC_0204držali blokiran put koji je vodio ka gradilištu, otežavajući kompaniji da snadbeva gradilište hranom za radnike i gasom za mašine. Za ljude tamo, to je bilo pitanje opstanka: brana bi uništila kanjon, zagadila vodu i uništila čitave planine. Poljoprivredne aktivnosti i ratarstvo bi bili nemogući sa zagađenjem vode i eko sistema. Turizam u dolini, koji je ekonomski bitan za zemljoradnike, bi takođe bio zaustavljen zbog uništenja prirode. Zbog toga su ljudi pružali otpor: da bi sačuvali svoju teritoriju, svoje živote i živote svoje dece.

Ljudi u Ahmetleru, vođeni od strane žena, sačuvali su svoju teritoriju. Dolina je sada zaštićena od strane životne nacionalne zaštite, što znači da je vrednost ovog položaja prepoznata i zaštićena.

Dug život borbi naroda!

Clara Carbunar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *