Povratak iz feminističkog kampa

Feministički kamp u Poljskoj trajao je od 2. do 8. avgusta. Kamp je brojao 47 učesnika i učesnica iz 7 evropskih zemalja (Poljske, Nemačke, Srbije, Francuske, Portugala, Finske, Češke Republike, migrantkinje iz Sirije i Brazila koje žive u EU). U tom periodu imali smo 6 dana diskusije i radionice o feminističkim analizama sadašnje situacije u našim zemljama i zajedničkim problema koje delimo,DSC_0808 o našem angažovanju u feminističkom pokretu i društvenoj borbi. U okviru kampa razmenjivale smo iskustava i predstavljale sopstvene strategije naših lokalnih aktivističkih grupa u kontekstu postojeće patrijarhalne i neoliberalne opresije kao i u kontekst reakcija protiv progresivnih društvenih pokreta. Razgovarali/e smo, između ostalog o: post-sovjetskim sistemima tranzicije i feminističkom pokretu, borbe za stanovanje- otpor prisilnim iseljenjima; sistemska reprodukcija rodno zasnovanog nasilja; briga i socijalno davanje u neoliberalnim državama; Samo ženski prostori kao feministička strategija; slobodarski pokreti i migranti u vreme rata; napadi na pristup abortusu u Evropi;

Tim karavana je učestvovao u pripremi nekoliko radionica. Imale smo prezentaciju o ženama u Kurdistanu, gde smo mapirale prakse otpora kurdskih žena kojih smo bile svedokinje tokom našeg boravka tamo. Takođe, imali smo radionicu o samo ženskim prostorima kao načinu organizovanja borbe žena protiv patrijarhata i kapitalizma, i u tom kontekstu smo govorile o seksizmu i mizoginiji sa kojima se mi kao žene suočavavamo u mešovitim pokretima, kao i o mogućnostima koje dobijamo u samo ženskim prostorima koja shvatamo kao mesta za stvaranje alternativnih načina otpora. Na radionici o abortusu smo razgovarale o situaciji u različitim zemljama i u tom kontekstu smo analizirali ulogu crkve, države i desno orijentisanih grupa i političkih partija, koje su proizvod kulturnih i društvenih normi a koje karakterišu vrednosti i zakoni patrijarhata i neoliberalnih politika. Takođe, aktivistkinje Feminističkog karavana organizovale su radionicu o suverenitetu nad hranom.DSC_0823 Na samom kraju pokušale smo da uspostavimo zajedničke ciljeve naše borbe za budućnost – uspeli smo da sprovedemo 4 plenumske skupštine tokom kojih smo razmatrali koje su strategije otpora najbolje da bismo se uhvatile u koštac sa problemima sa kojima živimo.

U ovih 6 dana smo pokušavali da otvorimo prostor da živimo zajedno. Pokušavali smo da organizujemo naše aktivnosti horizontalno u svakoj oblasti našeg života, počevši od organizovanja čišćenje kuće i kuvanja do organizovanja plenumskih sednica, sve aktivnosti su podrazumevale de se svaka od nas uključi i da svoj doprinos razvijanju zajedničkog života.

Mina Damnjanović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *