Preko granica (Beyond Borders) performans u Sofiji

Preko granica (Beyond Borders): Povezivanje naših priča je započela kao inicijativa za izgradnju mira između turksih i jermenskih žena 2012. godine. Grupa koristi pripovedanje/pričanje priča, neverbalnu komunikaciju, pokret tela i umetnički performans kao metode za izgradnju poverenja i solidarnosti među ženama preko zatvorene tursko-jermenske granice.

Beyond BordersU proleće 2015. grupa se pridružila Feminističkom karavanu u Bugraskoj i podelila svoje metode rada sa karavanom, i održala kratak performans u Adelante društvenom centru u Sofiji.

Ovaj performans je bio improvizovani deo neverbalnog nastupa koji je nasta u Aghdzq-u, Jermeniji 2014. godine. Bavio se pitanjima granica: fizičkih, mentalnih, emotivnih i duhovnih. Grupa Preko granica čvrsto veruje da granice podignute u ime patrijarhalnih pojmova nacije i države ne mogu da štite nikoga, posebno žene. Osnova mira se tu nalazi u pružanju otpora moći koja nišani na život.

Ovaj video je snimila Mirjam Fuže (Myriam Fougère) i montirala Kara Leva.

Beyond Borders websitebeyond borders

Beyond Borders na Facebook-u

Milena Abrahamayan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *