Stajalište karavana u Bukureštu

Program događaja u Bukureštu, u Cetru Klaka (Centrul Claca), 28-29. mart 2015.

28.mart
Sastajanje sa Romkinjama u centru Klaka: svedočenja i diskusije sa Elenom Garofita Rupa, Miahelom Dragan i Giorgianom Lincan, o situaciji žena u romskim zajednicama u Rumuniji, ranim brakovima i romskim aktivistkinjama

bucaresti

29.mart
Diskusija: Žene iz Rumunije u društvenim pokretima i grassroots organizacijama
Od neprestanog angažmana u pokretu „Spasimo Roša Montanu“ (Save Roşia Montană) pa do borbe za stanarska prava koja su trenutno u porastu u Rumuniji, preko društvene i političko svesne ulične umetnosti do neformalnog obrazovanja, preko zajedničkog organizovanja do održavanja autonomnih prostora živim, žene iz Rumunije rade i bore se u prvim redovima za političku svest i društvenu pravdu. Žene iz različitih bobri i povoda biće pozvane da podele svoje priče, sa fokusom na specifičnim uslovima i vizijama žena u muško dominantnom društvu.

*Centar Klaka (Centrul Claca) je nezavisan centar organizovan sa zajednicom, sa antikapitalističkom, antirasističkom, kvir-feminističkom pozicijom. U rumunskom, reč klaka „claca” znači grupa ljudi koji rade volonterski, spontano i besplatno, pomažući jedni drugima. Centar Klaka organizuje i/ili gostuje aktivnosti organizovane od strane drugih kolektiva: besplatne radnje, gledanje političkih filmova, feminističke čitalačke grupe, alternativne biblioteke, sastanci Zajedničkog Fronta za Stambena Prava (FCDL) i Ritmovi Otpora Bukurešt (Rhythms of Resistance Bucharest) itd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *