Femenistkinje su rekle NE TTIP-u, CETA-i i TISA-i tokom Feminističkog karavana u Barseloni

Barcelona TTIPMi, feministkinje, žene, lezbejske i trans, imamo dosta razloga da kažemo NE TTIP-u, CETA-i i TISA-i:

 • Zato što su ovi ugovori rezultat patrijarhalnih i neoliberalnih politika, koje čuvaju prava transnacionalnih kompanija i finansijskih institucija nad pojedinačnim, ljudskim pravima i pravima na planeti
 • Zato što će doneti neverovatnu privatizaciju javnih službi nad održivosti naših života, koja će se prikazati na visoko feminiziranoj brizi o drugima. Zato što će ojačati patrijarhalnu logiku neprimećivanja i naturalizacije brige o drugima, čineći nas, žene, odgovnorima i svaljujući krivicu na nas.
 • Zato što predstavljaju žestok napad protiv naših uslova života, produbljujući, šireći i podsticajući društveno vanredno stanje da mi već patimo zbog posledica mera štednje i prilagoćavajućih politika.
 • Zato što ciljaju na privatizaciju i komodifikaciju javnih službi, zdravstva, obrazovanja, javnog upravljanja vodom i energijom, transporta itd. Postojanje javnih usluga je od ključnog značaja za osiguranje osnovnih aspekata održivosti života, koji se zasniva na principima univerzalnosti i jednakosti. Za nas, žene, povećana nezaposlenost, neizvesnost, privatizacija i komodifikacija javnih službi znači naglo skretanje od bitnog dela socijalizacije koja se bavi brigom o drugima, a koja će pasti nazad na domaćinstva.
 • Zato što će radnička prava i uslovi rada postati još gori, prouzrokujući dalju neizvestnost i nesigurnost, siromašne plate i radne uslove koji stavljaju radnike u potpuno bespomoćnu situaciju protiv napada poslodavaca, zbog obaveze usklađivanja politika sa SAD-om – zemljom koja nije ratifikovala 6 od 8 ILO-vih bitnih sporazuma o slobodi sindikata, kapitalne plate i minimalne starosne granice za rad ili kolektivnog pregovaranje.
 • Zato što su pretnja našem zdravlju zbog otvaranja evropskih vrata transgenim usevima i potrošnji, korišćenju prethodno zabranjenih pesticida, hemijskih proizvoda sa endokrinim poremećajima, konzumaciji mesa koje je tretirano hormonima i hlorom. Naše pravo na zdravstvo i da biramo šta je jedemo su dva osnovna aspekta za održiv život i oni su deo naše borbe za pravo da biramo o našim telima.
 • Zato što predstavljaju ogromnu pretnju za opstanak malih farmera, koji neće moći da se takmiče sa velikim agro-biznismenima. Zato što pravo na dovoljnu, zdravu i lokalno prozvedenu hranu neće više biti zagarantovano za sve ljude. Umesto toga, tržište će odlučivati ko može da jede i šta ćemo jesti.
 • Zato što će alternativni i projekti koji prave preokret i koji su nastali iz principa Održivosti hrane, koju brane mnoge žene koje su proizvođačice i potrošači i koji su bitan deo promišljanja i feminističkih akcija, biti podređeni pohlepi velikih transnacionalnih prehrambenih kompanija.
 • Zato što povećavaju potrošnju fosilnih goriva i eksploataciju gasa iz škrljica, povećavajući CO2 emisiju u atmosferu, što doprinosi klimatskim promenama i stavljanju biodiverziteta u opasnost.
 • Zato što ovi ugovori, koji utvrđuju takozvani ISDS (Investitor – Državno rešavanje sporazuma) i Veće za regulatorne saradnje, će napraviti svaku inicijativu zakona o zajedničkim dobrima – bilo da je na lokalnom ili nacionalnom nivou – nemogućom. Predstavljaju dramatičan napad na demokratiju i održivost ljudi i pojedinaca.
 • Zato što smo besni zbog tajnosti i antidemokratske prirode pregovora o ovim sporazumima, dok trpimo posledice prodavanja naših života i uskraćivanja prava na informacije ovih pregovora i prava na intervenisanje, dok se oni pregovaraju sa korporacijama i finansijskim lobijima.

Zbog svih ovih razloga i mnogih drugih, mi, feministkinje, se borimo za model društva i ekonomije koja stavlja održivost života kao srž svih politika. I potvrđujemo:

Ne TTIP, ne CETA, ne TISA!

Želimo pristojne živote, slobodne od patrijarhata i kapitalizma!

Dugo živele feminističke borbe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *