Svetski Marš Žena

Svetski Marš Žena je internacionalni feministički aktivistički pokret koji povezuje grass-rootIMG_1029 grupe i organizacije radeći na eliminaciji uzroka koji izazivaju siromaštvo i nasilje nad ženama. Borimo se protiv svih oblika nejednakosti i diskriminacije koja je upućena ženama. Naše vrednosti i akcije su usmerene ka pravljenju političke, ekonomske i socijalne promene. Fokusirane su na globalizaciju solidarnosti; jednakosti među ženama i muškarcima, ženama među sobom i između ljudi; poštovanje i priznavanje različitosti među ženama; mnogostrukosti naših strategija; ceniti žensko liderstvo i ojačati savez među ženama i drugim progresivnim društvenim pokretima.

Ako želite da saznate više o tome, posetite Internacionalni website Svetskog Marša Žena,

takođe i Poziv za 4. Internacionalnu akciju 2015. godine.

Pročitajte i Poziv za Internacionalnu akciju 2015 u Evropi:

Télécharger (PDF, 132KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *